Катедра "Финанси"

Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение

петък, 04 август 2023 23:45


УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ОТ IV КУРС,

 

Втората сесия за Държавен изпит на завършващите студенти от специалност „Финанси“ на  ОКС „Бакалавър“ - дистанционно обучение  ще  се проведе онлайн  в  m-learning.unwe.bg  на  19.09.2023г.  /вторник/  от 10,00 часа.

Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление по образец  (изтеглете от ТУК) на имейла на г-жа Ирина Тодорова - [email protected]

Определеният срок от ЦДО за подаване на заявление за явяване на Държавен изпит на имейла на г-жа Ирина Тодорова - [email protected]  е  от 07.09.2023г. до 12.09.2023г. 

При явяване на Държавен изпит се предават 2 /две/ актуални снимки паспортен формат 3,5/4,5 см., които на гърба да бъдат надписани с име, фамилия и факултетен номер на студента.

Актуалните снимки могат да се предадат  на място в ЦДО или да изпратите по куриер.

При предаването на снимките на място в ЦДО моля да имате предвид приемното време, което е от 8,00 до 16,30 часа в работни дни.

Изпращането на снимките по куриер е на адрес:  

УНСС,  Район „Студентски“,  ул. „8-ми декември“ № 19,  София 1700,  Център за дистанционно обучение

Времетраенето на изпита е 90 минути.

Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата:  http://departments.unwe.bg/finance/  

На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".

 

04.08.2023г.                                                                         катедра „Финанси“

Галерия снимки от Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“  ...