Катедра "Финанси"

Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение

петък, 04 август 2023 23:40


УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ОТ IV КУРС,   

 

Втората сесия  за Държавен изпит на завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе присъствено на 19.09.2023г.  (вторник)  от 09,00 часа до 11,00 часа в Тестови Център .   

Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър".

Определеният срок за подаване на заявления и снимки за явяване на Държавен изпит от отдел „Студенти-бакалавър" е  от 11.09.2023г. до 15.09.2023г.  от 8,00 часа до 16,30 часа на гише № 13 и  гише № 14.

Заявлението е по образец. 

При подаването на заявлението  се предават и  две актуални снимки  паспортен формат, които на гърба да са надписани с трите имена и фак.№ на студента.     

Заявления  и  Снимки се приемат на място в университета.   

Времетраенето на изпита е 90 минути.   

Държавният изпит се провежда по приета от катедрен съвет и утвърдена от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър"  програма обявена на линк към подсайт на катедрата:   http://departments.unwe.bg/finance/  

На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър". 

 

04.08.2023г.                                                             катедра „Финанси“

Галерия снимки от Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“  ...