Катедра "Финанси"

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.06.2022г.

четвъртък, 07 април 2022 22:43

След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.

Държавният изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 28.06.2022г. /вторник/  от 09,00 до 11,00 часа в Тестови център и Библиотека.

Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър".

Определеният срок за подаване на заявления и снимки за явяване на Държавен изпит от дирекция „Бакалавърска степен“ е: 


от 13.06.2022г. до 17.06.2022г. 

на гише 13   и   на гише 14  от 09,00 часа до 15,00 часа

Заявлението е по образец.

При подаването на заявлението се предават и две снимки паспортен формат.

Заявления  и  Снимки се приемат на място в университета.

Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата:

http://departments.unwe.bg/finance/bg/pages/11157/%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-.html

На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".

Времетраенето на изпита е 90 минути.


Три дни преди датата ще бъде обявен и График – разпределение на студентите по зали на информационното табло пред катедрата.

 

 07.04.2022г.                                                               катедра „Финанси“

Галерия снимки от И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, О ...