Катедра "Финанси"

График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 25.03.2021г. /четвъртък/ и 26.03.2021г. /петък/

вторник, 23 март 2021 23:58


График-Разпределение

на явяващите се дипломанти

онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“

на 26.03.2021г. /петък/  от 9,00 часа  в  Първа комисия

от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

 

Указания за Дипломантите


 •  Дипломантите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ 15 минути преди обявения начален час на събитието.
 • Председателят на Комисията открива провеждането на защитата.
 • Председателят на Комисията проверява самоличността на дипломантите преди започването на защитата. За целта всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност.
 • Председателят на Комисията дава указания за провеждането на защитата.
 • Председателят на Комисията определя реда на явяване на защита.
 • Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички дипломанти.
 • Възраженията по оценките се отправят към комисията в деня на изпита.

           

Първа комисия  на  26.03.2021г. /петък/ от 9,00 часа

                                   

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

Дата

 

26.03.2021г./петък

 

Час

 

комисия

1

Виктор Георгиев Карастоянов

1522090

ФМ

26.03.2021г

09,00

1-ва комисия

2

Рени Георгиева Монева

1920099

ФМ

26.03.2021г

09,00

1-ва комисия

3

Славейко Петров Гергинов

1922080

МБиФП

26.03.2021г

09,00

1-ва комисия

4

Габриел Данаилов Стойков

1920004

Финанси

26.03.2021г

09,00

1-ва комисия

5

Станислава Минкова Недялкова

1920010

Финанси

26.03.2021г

09,00

1-ва комисия

6

Адриана Адриянова Михайлова

1920124

ПФМ

26.03.2021г

09,00

1-ва комисия

7

Даниел Любенов Върбанов

1023070

Финанси

26.03.2021г

09,00

1-ва комисия

8

Теодор Иванов Данов

1720173

ПФ

26.03.2021г

09,00

1-ва комисия

9

Георги Костадинов Костадинов

1920100

МБиФП

26.03.2021г

09,00

1-ва комисия

10

Тодор Бисеров Цончев

1822044

ФМ

26.03.2021г

09,00

1-ва комисия

11

Марина Венциславова Петрова

1922009

Финанси

26.03.2021г

09,00

1-ва комисия

12

Стела Миткова Резашка

1922077

МБиФП

26.03.2021г

09,00

1-ва комисияГрафик-Разпределение

на явяващите се дипломанти

онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“

на 26.03.2021г. /петък/  от 9,00 часа  във  Втора комисия

от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

 

Указания за Дипломантите


 • Дипломантите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ 15 минути преди обявения начален час на събитието.
 • Председателят на Комисията открива провеждането на защитата.
 • Председателят на Комисията проверява самоличността на дипломантите преди започването на защитата. За целта всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност.
 • Председателят на Комисията дава указания за провеждането на защитата.
 • Председателят на Комисията определя реда на явяване на защита.
 • Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички дипломанти.
 • Възраженията по оценките се отправят към комисията в деня на изпита.

           

Втора комисия  на  26.03.2021г. /петък/ от 9,00 часа

                                   

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

Дата

 

26.03.2021г.

/петък

 

Час

 

комисия

1

Десислава Валентинова Каракашева

1922002

Финанси

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

2

Любомир Атанасов Вълчев

1823008

Финанси

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

3

Еркан Лютви Мехмед

1722069

ФМ

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

4

Десислава Малинова Александрова

1920095

МБиФП

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

5

Джулия Бойкова Лачовска

1922082

МБиФП

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

6

Галя Емилова Пацовска

1323054

ФМ

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

7

Димитър Георгиев Профиров

1820106

БДиМФ

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

8

Анелия Димитрова Недева

1922081

МБиФП

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

9

Айгюн Мустафов Джелилов

1822024

Финанси

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

10

Антония Василева Иванова

1722128

БДиМФ

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

11

Паулин Якимов Якимов

1920117

МБиФП

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

12

Николай Атанасов Златанов

1723012

Финанси

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

13

Катерина Илиева Найденова

1723011

Финанси

26.03.2021г

09,00

2-ра комисия

 

График-Разпределение

 на явяващите се дипломанти

онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“

на 25.03.2021г. /четвъртък/ от 9,00 часа  в  Трета комисия

от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

 

Указания за Дипломантите


 • Дипломантите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ 15 минути преди обявения начален час на събитието.
 • Председателят на Комисията открива провеждането на защитата.
 • Председателят на Комисията проверява самоличността на дипломантите преди започването на защитата. За целта всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност.
 • Председателят на Комисията дава указания за провеждането на защитата.
 • Председателят на Комисията определя реда на явяване на защита.
 • Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички дипломанти.
 • Възраженията по оценките се отправят към комисията в деня на изпита.

 

           Трета комисия  на  25.03.2021г. /четвъртък/ от 9,00 часа

                                   

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

Дата

 

25.03.2021г./четвъртък/  

 

Час

комисия

1

Радостина Китанова Стойчева

1920045

ФМ

25.03.2021г

09,00

3-та комисия

2

Наталия Анатолиева Максименко

1850348

ФМ

25.03.2021г

09,00

3-та комисия

3

Димитър Радославов Тодоров

1920065

ФМ

25.03.2021г

09,00

3-та комисия

4

Тони Иванов Иванов

1920047

ФМ

25.03.2021г

09,00

3-та комисия

5

Иван Спасов Иванов

1920023

ФМ

25.03.2021г

09,00

3-та комисия

6

Даяна Емилова Младенова

1920054

ФМ

25.03.2021г

09,00

3-та комисия

7

Даниел Ясенов Михайлов

1622077

ФМ

25.03.2021г

09,00

3-та комисия

8

Владислав Недялков Иванов

1722099

ФМ

25.03.2021г

09,00

3-та комисия

9

Гени Стойчев Башалов

1820076

ФМ

25.03.2021г

09,00

3-та комисия

10

Люни Айрединова Еюпова

1822010

Финанси

25.03.2021г

09,00

3-та комисия

11

Веселин Пенков

1722037

Финанси

25.03.2021г

09,00

3-та комисия

12

Рая Симеонова Мутафчийска

1920043

ФМ

25.03.2021г

09,00

3-та комисия

13

Искра Христова Маркова

1920024

ФМ

25.03.2021г

09,00

3-та комисия


График-Разпределение

на явяващите се дипломанти

онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“

на 25.03.2021г. /четвъртък/ от 9,00 часа  в  Четвърта комисия

от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

 

 Указания за Дипломантите


 • Дипломантите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ 15 минути преди обявения начален час на събитието.
 • Председателят на Комисията открива провеждането на защитата.
 • Председателят на Комисията проверява самоличността на дипломантите преди започването на защитата. За целта всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност.
 • Председателят на Комисията дава указания за провеждането на защитата.
 • Председателят на Комисията определя реда на явяване на защита.
 • Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички дипломанти.
 • Възраженията по оценките се отправят към комисията в деня на изпита.

 

           Четвърта комисия  на  25.03.2021г. /четвъртък/ от 9,00 часа

                                   

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

25.03.2021г./четвъртък

 

Час

комисия

1

Адриян Руменов Йорданов

1720171

ПФ

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

2

Марио Георгиев Тареин

1822027

Финанси

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

3

Юлия Севдалинова Кьорова

1822052

ФМ

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

4

Христина Илиева Вардева

1922037

ФМ

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

5

Траян Тодоров Георгиев

1722070

ФМ

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

6

Виктор Игоров Лямин

1922087

МБиФП

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

7

Димитър Янков Папарков

1820082

ФМ

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

8

Божидар Бориславов Евтимов

1920064

ФМ

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

9

Божидар Богомилов Златанов

1390003

Финанси

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

10

Ангел Сашов Петров

1820022

Финанси

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

11

Богдана Валентинова Илиева

1920115

ПФМ

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

12

Тодор Сашов Григоров

1722127

БДиМФ

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

13

Евангелос Атанасиос Кацикудис

1920042

ФМ

25.03.2021г

09,00

4-та комисия

 


21.03.2021г.                                                                    катедра „Финанси“

 

Галерия снимки от График-Разпределение  на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защ ...