Катедра "Финанси"

Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

понеделник, 27 април 2020 0:21

Разглеждате снимки от Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

Вижте пълен текст на Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

Галерия снимки от Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърск ...