Катедра "Икономикс"

ОКС "Магистър"
Обновено: петък, 29 януари 2021 12:02

Изисквания към разработването и защитата на дипломна работа

Изискванията могат да бъдат свалени в електронен формат.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Прикачени файлове:

application/pdf Приложение 7 - Срокове.pdf - 239 KB