Катедра "Икономикс"

„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”

петък, 23 април 2021 13:01

Разглеждате снимки от „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”

Вижте пълен текст на „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”

Проф. Стоянова откри форума с думите: „За мен е особена чест да ви приветствам от името на ректора и от свое име и да открия научната конференция за студенти и докторанти на тема „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”, защото времето, в което живеем последната година, е наистина предизвикателство. Много сфери на нашия живот се промениха радикално, но тази промяна се усети най-вече в областта на човешките ресурси“. Тя обърна внимание, че днес организациите са изправени пред предизвикателството да постигат оптимални резултати в управлението на хора чрез формиране на нова философия, базирана на дигиталната трансформация и произтичащите от нея промени. „Надявам се днешните доклади да са практически ориентирани и изследващи проблемите на икономиката, обществото и ЧР в условията на Covid-19“, допълни тя.  

Проф. Стоянова откри форума с думите: „За мен е особена чест да ви приветствам от името на ректора и от свое име и да открия научната конференция за студенти и докторанти на тема „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”, защото времето, в което живеем последната година, е наистина предизвикателство. Много сфери на нашия живот се промениха радикално, но тази промяна се усети най-вече в областта на човешките ресурси“. Тя обърна внимание, че днес организациите са изправени пред предизвикателството да постигат оптимални резултати в управлението на хора чрез формиране на нова философия, базирана на дигиталната трансформация и произтичащите от нея промени. „Надявам се днешните доклади да са практически ориентирани и изследващи проблемите на икономиката, обществото и ЧР в условията на Covid-19“, допълни тя.  

Страница:
Прикачени файлове:

application/pdf Screnshots Конференция ИОФ 22 04 2021.pdf - 1391 KB

application/pdf screenShots конф. 2.pdf - 401 KB

Галерия снимки от „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”  ...