Катедра "Икономикс"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – (на 01.07.2021 г.) за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – (на 01.07.2021 г.) за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“

11.5.2021 г. 09:30:14 ч.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (на 02 и 03.07.2021г.)

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (на 02 и 03.07.2021г.)

11.5.2021 г. 09:13:42 ч.

„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”

„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”

23.4.2021 г. 13:01:38 ч.

Покана за научна конференция за студенти и докторанти

Покана за научна конференция за студенти и докторанти

31.3.2021 г. 23:55:50 ч.

АЛУМНИ КЛУБ ИКОНОМИКС

АЛУМНИ КЛУБ ИКОНОМИКС

22.3.2021 г. 16:31:37 ч.

НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“  , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър"  през м.03.2021г.

НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г.

12.3.2021 г. 15:15:30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

11.3.2021 г. 14:58:44 ч.

Доц. д-р Ивайло Беев, като ръководител на катедра „Икономикс“ - най-уважаваната и престижна катедра в УНСС, участва в официалната церемония, проведена на 1 март 2021г. в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на която бяха наградени най-успешните студенти в България в ХIV-тото издание на Националния приз „Студент на годината" за 2020 г.

Доц. д-р Ивайло Беев, като ръководител на катедра „Икономикс“ - най-уважаваната и престижна катедра в УНСС, участва в официалната церемония, проведена на 1 март 2021г. в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на която бяха наградени най-успешните студенти в България в ХIV-тото издание на Националния приз „Студент на годината" за 2020 г.

11.3.2021 г. 09:23:40 ч.

Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“ при УНСС съвместно с Университет за чуждестранни изследвания в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU, Китай)

Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“ при УНСС съвместно с Университет за чуждестранни изследвания в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU, Китай)

23.2.2021 г. 15:45:10 ч.

Ръководството на катедра "Икономикс" възстанови "Семинара" за подкрепа на млади учени и докторанти

Ръководството на катедра "Икономикс" възстанови "Семинара" за подкрепа на млади учени и докторанти

16.2.2021 г. 11:42:05 ч.