Катедра "Икономикс"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ (поправителна сесия) ОКС "магистър"

20.7.2021 г. 14:59:51 ч.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение

20.7.2021 г. 14:48:29 ч.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в РЕДОВНА форма на обучение

20.7.2021 г. 14:41:07 ч.

Указания относно провеждането на Държавен изпит в дистанционна форма на обучение

28.6.2021 г. 11:41:05 ч.

Ново партньорство

21.6.2021 г. 15:11:47 ч.

Успешна защита на докторска теза

16.6.2021 г. 14:51:30 ч.

Преподавател от катедра "Икономикс" ще участва в 109-тата пленарна сесия на МОТ

25.5.2021 г. 10:46:34 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – (на 01.07.2021 г.) за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“

11.5.2021 г. 09:30:14 ч.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (на 02 и 03.07.2021г.)

11.5.2021 г. 09:13:42 ч.

„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”

23.4.2021 г. 13:01:38 ч.