Катедра "Икономикс"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Седма научна конференция на катедра "Икономикс" на тема: "ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: КРИЗА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ"

14.10.2021 г. 16:12:06 ч.

ВАЖНО-ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение

30.9.2021 г. 16:00:45 ч.

ВАЖНО за Държавните изпити РО

29.9.2021 г. 17:38:32 ч.

Успешна защита на докторска теза

20.9.2021 г. 17:53:08 ч.

Тържествено откриване на новата учебна година 2021/2022г. - катедра "Икономикс"

20.9.2021 г. 17:09:54 ч.

ВАЖНО за Държавните изпити

16.9.2021 г. 14:17:12 ч.

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ (поправителна сесия) ОКС "магистър"

20.7.2021 г. 14:59:51 ч.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение

20.7.2021 г. 14:48:29 ч.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в РЕДОВНА форма на обучение

20.7.2021 г. 14:41:07 ч.

Указания относно провеждането на Държавен изпит в дистанционна форма на обучение

28.6.2021 г. 11:41:05 ч.