Катедра "Икономикс"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ И МАРТ 2023

21.1.2023 г. 11:25:12 ч.

Паметта на проф. д.ик.н. Камен Миркович беше почетена по време на тържественото връчване на дипломите на абсолвентите на катедра „Икономикс“

28.10.2022 г. 12:20:27 ч.

Oфициалното връчване на дипломите на студентите от катедра „Икономикс“

5.10.2022 г. 14:53:57 ч.

Осма научна конференция на катедра "Икономикс"

12.7.2022 г. 10:16:57 ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ 2022

12.7.2022 г. 10:11:03 ч.

Успешна защита на докторска теза. Честито на д-р Иванина Манчева

23.6.2022 г. 12:42:07 ч.

Успешна защита на докторска теза. Честито на д-р Иван Тодоров

23.6.2022 г. 12:13:31 ч.

Меморандум за сътрудничество между УНСС и "ЕксЕл Ар" - дъщерно дружество на "ИННОВЕЙШЪН КЕПИТЪЛ" АД

26.5.2022 г. 15:08:30 ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ЮНИ 2022

25.5.2022 г. 13:22:53 ч.

Доц. д-р Кристалина Георгиева получи почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“

18.5.2022 г. 19:40:18 ч.