Катедра "Счетоводство и анализ"

Възможност да кандидатствате за Summer Business Camp, организиран от Делойт България.

вторник, 16 април 2024 15:57 /
Начало:
вторник, 16 април 2024 16:00
Край:
неделя, 30 юни 2024 8:00
Място:
https://apply.deloittece.com/en_US/careers/JobDetail/Summer-Business-Camp/13866#
Подробности:

Уважаеми студенти,

Имаме удоволствието да ви предоставим възможност да кандидатствате за Summer Business Camp, организиран от Делойт България.

За повече информация може да посетите следния линк:

https://apply.deloittece.com/en_US/careers/JobDetail/Summer-Business-Camp/13866# 

Мероприятието се провежда в рамките на договора за сътрудничество от 27.03.2024 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова от катедра „Счетоводство и анализ“ към Финансово-счетоводен факултет