Катедра "Счетоводство и анализ"

 

 

Катедра "Счетоводство и анализ" предлага обучение в следните специалности в ОКС "магистър" през учебната 2020/2021:

1. Специалност "Счетоводство" (2 сем. и 3 сем. - редовно обучение)

2. Специалност "Счетоводство"
със специализация "Финансова отчетност"
 (2 сем. - редовно обучение)

3. Специалност "Счетоводство"
със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"
 (2 сем. - редовно обучение)

4. Специалност "Счетоводство"
със специализация "Счетоводство и бизнес анализ"
 (2 сем. - редовно обучение)

5. Специалност "Accounting, Financial Control, and Finance (taught in English)" (2 semesters - full-time) - 
accredited by ACCA (8 exemptions) and by ICAEW (5 exemptions)

6. Специалност "Счетоводство и контрол" (2, 3 и 4 сем. - дистанционно обучение)

 

Правилник за прием на студенти в ОКС "магистър" в УНСС през учебната 2020/2021 г.

Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители

Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители

26.4.2021 г. 09:31:04 ч.

УНСС и Прокуратурата на Република България сключиха меморандум за сътрудничество

УНСС и Прокуратурата на Република България сключиха меморандум за сътрудничество

21.4.2021 г. 15:45:16 ч.

На 20.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 9 „Финансови инструменти”

На 20.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 9 „Финансови инструменти”

21.4.2021 г. 13:41:28 ч.

На 13.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха  майсторски клас  пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти"

На 13.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти"

15.4.2021 г. 08:39:56 ч.

На 12.04.2021 Партньорите от КПМГ България запознаха студенти с нова инициатива, насочена към  студенти , които искат да се развиват в сферата на одита – Триатлон за таланти за младши одитори.

На 12.04.2021 Партньорите от КПМГ България запознаха студенти с нова инициатива, насочена към студенти , които искат да се развиват в сферата на одита – Триатлон за таланти за младши одитори.

15.4.2021 г. 08:38:51 ч.

На 6.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха  майсторски клас  пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 16 „Лизинг – Основни ефекти“

На 6.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 16 „Лизинг – Основни ефекти“

8.4.2021 г. 08:34:50 ч.