Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - РЦДО гр. Хасково, ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение през м. юни 2024 г.

четвъртък, 28 март 2024 9:09 /
Начало:
събота, 22 юни 2024 11:00
Край:
събота, 22 юни 2024 14:00
Място:
РЦДО гр. Хасково - хибридна форма
Подробности:

Защитата на магистърските тези за студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - РЦДО гр. Хасково, ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 22.06.2024 г. от 11.00 ч. в хибридна форма (председателят и членовете на комисията ще присъстват в аудиторията в РЦДО гр. Хасково, препоръчва се присъствието и на дипломантите).

За целта студентите трябва да изпратят  най-късно до  02.06.2024 г. вкл. своите магистърски тези на имейлите на научните ръководители за одобрение.

ГОТОВИТE И ОДОБРЕНИ ОТ НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ СЕ предават в РЦДО гр. Хасково на  05.06.2024 г. и 06.06.2024  г.