Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство и контрол"- ЦДО гр. София - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение

сряда, 27 март 2024 15:39 /
Начало:
понеделник, 24 юни 2024 9:00
Край:
вторник, 25 юни 2024 12:00
Място:
зала 1039-А
Подробности:

Защитата на магистърските тези за специалност "Счетоводство и контрол" - ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено на 24.06.2024 г. и 25.06.2024 г. от 9.00 ч. в зала 1039-А.

ЗА ЦЕЛТА - ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ЗАЩИТА ПРЕЗ М. ЮНИ 2024 Г., ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ СЛЕДНОТО:

1. Да подадат заявлениe (молба) на e-mail: [email protected]  от 07.05.2024 г. ДО  12.05.2024 г. вкл.

2. Да изпратят най-късно до  02.06.2024 г. вкл. своите магистърски тези на имейлите на научните ръководители за одобрение.

ГОТОВИТE И ОДОБРЕНИ ОТ НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ СЕ ПРЕДАВАТ В КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ"  - КАБИНEТ 1040 на  06.06.2024 г. и 07.06.2024  г. при положение, че имате предварително подадено заявление (молба) за явяване на защита на e-mail: [email protected]

ВАЖНО!

Студентите предават в кабинет 1040 катедра "Счетоводство и анализ":

1. Магистърска теза – един екземпляр на хартия.
ВНИМАНИЕ: Заглавната страница на магистърската теза следва да бъде подписана от студента.

2. Магистърска теза – един екземпляр на електронен носител (CD/DVD). 
ВНИМАНИЕ: Върху диска следва да бъдат подходящо отбелязани: трите имена на студента; факултетният номер; темата на магистърската теза и имената на научния ръководител.

3. Декларация за авторство. Декларацията може да бъде изтеглена от сайта на катедра "Счетоводство и анализ" - ОКС "Магистър" - защита на магистърски тези или да получите в кабинет 1040. Същата трябва да бъде прикрепена към магистърската теза.

СЛЕД ПРЕДАВАНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА В КАБИНЕТ 1040

Задължително  в срок до 07.06.2024 г. всеки студент, проверява в ЦДО - гр. София, своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) и

ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Печат или бележка от библиотеката на УНСС, удостоверяващи, че студентът не дължи книги;

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

Рецензиите на магистърските тези, ще бъдат изпратени на университетски имейли на студентите най-късно един ден преди защитата.