Катедра "Счетоводство и анализ"

СТИПЕНДИИ ОТ ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /ИДЕС/

вторник, 27 февруари 2024 8:54 /
Начало:
понеделник, 01 април 2024
Край:
понеделник, 01 април 2024
Място:
ИДЕС гр. София
Подробности:

Института на дипломираните експерт-счетоводители стартира процедура за подаване на документи на две стипендии на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков  в размер на 1000 лв. всяка.

Стипендиите се учредени за отлични студенти във всички форми на обучение/редовно, задочно и дистанционно/ в  степен „Магистър“ в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи и постижения.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  • Заявление (свободен текст) за кандидатстване в конкурс за стипендия;
  • Кратка автобиография на български език;
  • Мотивационно писмо;
  • Уверение, издадено от съответното висше училища за удостоверяване на успеха от обучението и редовната форма на обучение;

Ако кандидатите притежават копие на документи за удостоверяване на академични  постижения, участие в научни форуми или в студентски и неправителствени организации.

Срокът за подаване на документите е 01.04.2024 г. на адрес: ИДЕС, гр. София, ул. „Искър“ № 22, или на имейл: [email protected]