Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство и контрол"- ЦДО гр. София - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение

понеделник, 08 януари 2024 15:39 /
Начало:
вторник, 26 март 2024 9:30
Край:
вторник, 26 март 2024 12:30
Място:
зала 1039-А
Подробности:

Защитата на  магистърските тези за студентите от ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено на  26.03.2024  г. от 9.30 ч. в зала 1039-А.

ЗА ЦЕЛТА - ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ЗАЩИТА ПРЕЗ М. МАРТ 2024 Г., ТРЯБВА ДА ИЗПРАТЯТ НАЙ-КЪСНО ДО 11.03.2024 Г. ВКЛ. СВОИТЕ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ОДОБРЕНИЕ.

ГОТОВИТЕ И ОДОБРЕНИ ОТ НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ СЕ ПРЕДАВАТ ОТ СТУДЕНТИТЕ  ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" - КАБИНЕТ 1040 НА 12.03.2024 г. и 13.03.2024 Г. ВКЛ.

ВАЖНО!

Студентите предават в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040:

1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от тук.
ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента. 

Уточнение относно молбите

- За студентите от дистанционна форма на обучение, молбите се подават предварително на

e-mail: [email protected]  от 01.02.2024 г. до 04.02.2024 г. вкл. 

2. Магистърска теза – един екземпляр на хартия.
ВНИМАНИЕ: Заглавната страница на магистърската теза следва да бъде подписана от  студента.

3. Магистърска теза – един екземпляр на електронен носител (CD/DVD). 
ВНИМАНИЕ: Върху диска следва да бъдат подходящо отбелязани: трите имена на студента; факултетният номер; темата на магистърската теза и имената на научния ръководител.

4. Декларация за авторство. Декларацията може да бъде изтеглена от тук

СЛЕД ПРЕДАВАНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА В КАБИНЕТ 1040

Задължително  в срок до 13.03.2024  г. всеки студент, проверява своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) в ЦДО гр. София и

ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Печат или бележка от библиотеката на УНСС, удостоверяващи, че студентът не дължи книги.

4. Копие от диплома за средно образование.

5. Копие от диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

За студентите от дистанционна форма на обучение: Рецензиите ще бъдат изпратени  на университетските имейли на студентите най-късно един ден преди защитата.