Катедра "Счетоводство и анализ"

Тържествено връчване на дипломите на дипломантите от ОКС "Бакалавър", специалност "Счетоводство" редовна форма на обучение и ОКС "Магистър ", спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" с всички специализации към нея редовна форма на обучение, завършили през м. юли 2023 г.

вторник, 10 октомври 2023 11:51 /
Начало:
четвъртък, 30 ноември 2023 14:00
Край:
четвъртък, 30 ноември 2023 15:30
Място:
зала "Максима"
Подробности:

На 30 ноември 2023 г. от 14.00 ч. в аула „Максима“ ще се състои тържествено връчване на дипломите на завършилите специалност „Счетоводство“, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение ; ОКС "магистър" специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" с всички специализации към нея, редовна форма на обучение завършили през месец юли 2023 г. 


ВАЖНО! Дипломантите от специалност „Счетоводство“, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение  е необходимо:

1.  Да  положат подпис  в дипломната  книга в отдел „Студенти“, на  гише 14 на 30 ноември 2023 г.  от 10. 00 ч.  до 13.00 ч.

2. Да представят служебна бележка от библиотеката , че не дължат книги!!

 

ВАЖНО! Дипломантите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност „Счетоводство“ и специалност „Счетоводство“ с всички специализации към нея, завършили през м. юли 2023 г. е необходимо да се явят в отдел „Магистър“ - редовно обучение на 30 ноември 2023 г. от 12.00 до 13.30 ч. за да положат подпис в дипломната книга .