Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково

сряда, 05 юли 2023 10:34 /
Начало:
събота, 14 октомври 2023 10:00
Край:
събота, 14 октомври 2023 14:00
Място:
онлайн
Подробности:

Защитата на магистърските тези за специалност "Счетоводство и контрол" - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 14.10.2023 г. от 10.00 ч.