Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" редовна форма на обучение

сряда, 05 юли 2023 8:52 /
Начало:
понеделник, 09 октомври 2023 10:00
Край:
понеделник, 09 октомври 2023 14:00
Място:
зала 1039-А
Подробности:

Защита на магистърските тези за специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" с всички специализации към нея - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, ще се проведе на 09.10.2023 г. от 10.00 ч. в зала 1039-А.

За целта желаещите да се явят на защита на 09.10.2023 г., трябва да изпратят за одобрение магистърските си тези на имейлите на научните ръководители най-късно до 21.09.2023 г. вкл.

На 25.09.2023 г. и 26.09.2023 г. вкл., одобрените от научните ръководители магистърски тези се предават в катедра "Счетоводство и анализ" - кабинет 1040 , както следва:

ВАЖНО!

1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от сайта на катедра "Счетоводство и анализ" ОКС "Магистър" - защита на магистърски тези или да получите в кабинет 1040.

ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента .

2. Магистърска теза – един екземпляр на хартия.
ВНИМАНИЕ: Заглавната страница на магистърската теза следва да бъде подписана от студента.

3. Магистърска теза – един екземпляр на електронен носител (CD/DVD). 
ВНИМАНИЕ: Върху диска следва да бъдат подходящо отбелязани: трите имена на студента; факултетният номер; темата на магистърската теза и имената на научния ръководител.

4. Декларация за авторство. Декларацията може да бъде изтеглена от сайта на катедра "Счетоводство и анализ" - ОКС "Магистър" - защита на магистърски тези или да получите в кабинет 1040.

СЛЕД ПРЕДАВАНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА В КАБИНЕТ 1040

Задължително  в срок до 26.09.2023 г. всеки студент, проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) и

ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Печат или бележка от библиотеката на УНСС, удостоверяващи, че студентът не дължи книги.

4. Копие от диплома за средно образование;

5. Копие от диплома за висше образование;

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

Рецензиите на магистърските тези ще получите в кабинет 1040 на  06.10.2023 г. от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.