Катедра "Счетоводство и анализ"

Предстои подписване на меморандум с УНСС и Тиймлук ООД гр. София

сряда, 29 март 2023 8:04 /
Начало:
вторник, 25 април 2023 9:00
Край:
вторник, 25 април 2023 12:00
Място:
зала 110К
Подробности:

Представители на фирмата ще проведат майсторски клас на 25.04.2023 г. от 9.00 ч. г. в зала 110К по време,  на

който студентите ще бъдат запознати с разработвания от тях  счетоводен продукт, ползващ изкуствен интелект.