Катедра "Счетоводство и анализ"

Масторски клас на тема:„Корпоративното управление в контекста на екологичните, социални и управленски (ESG) политики“ .По време на лекцията ще се дискутират и въпроси свързани с корпоративното отчитане . За студентите от ОКС "Бакалавър"

четвъртък, 16 март 2023 13:02 /
Начало:
вторник, 04 април 2023 9:00
Край:
вторник, 04 април 2023 11:30
Място:
зала 110К
Подробности:

На 04.04.2023 г. от 9.00 ч. в зала 110К пред студентите в ОКС "Бакалавър",  ще се проведе майсторски клас на тема :„Корпоративното управление в контекста на екологичните, социални и управленски (ESG) политики“. По време на лекцията ще се дискутират и въпроси свързани с корпоративното отчитане . 

Лектор: Виржиния Желязкова - професор и доктор на науките в областта на кръговата икономика и устойчивите финанси. Придобива висшето си образование в УНСС - София, където завършва бакалавърска степен по специалност "Международни отношения" (2004 г.) и магистърска по "Международни икономически отношения" (2007 г.). Образователната и научна степен "доктор" придобива от Икономическия институт на БАН (2010 г.), а научната степен "доктор на науките" - от ВУЗФ (2021 г.).

Проф. Желязкова е директор на направление "Финанси и финансов мениджмънт" в Лабораторията за научно-приложни изследвания на ВУЗФ и преподавател в същия университет. В продължение на два мандата е била зам.- ректор на ВУЗФ (октомври 2013-февруари 2022 г.) и национално контактно лице по програма "Хоризонт 2020" към Европейската комисия в Брюксел (2013-2016 г.). Член е на Съюза на икономистите в България и на Green Finance and Energy Center към Българската фондова борса.

Паралелно с работата си в университета, проф. Желязкова притежава дългогодишен опит от банковата система, като от 2006 година работи в Пощенска банка и от 2011 година до момента отговаря за екологичната й политика.

Тя е един от "посланиците" в България за разпространение на знание и разбиране на екологичните, социални и управленски (т. нар. ESG) аспекти на финансите. Тя е автор на първите университетски учебници на български език по кръгова икономика и управление на екологичния и социалния риск в инвестиционния процес, на две книги и на над 50 научни публикации по тези въпроси. През годините участва на десетки научни форуми и изнася редица гост-лекции в университети в страната и в чужбина - в Италия, Кипър и Гърция по темите, свързани финансирането на зелената икономика. Тя също така е член на редакционните колегии на изданията на ВУЗФ, както и на списанията "Екология и безопасност" и "Икономика и бизнес".

 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Prof. Zhelyazkova Predstaviane March 2023.docx - 67 KB