Катедра "Счетоводство и анализ"

Връзка практика - обучение

сряда, 02 ноември 2022 11:05 /
Начало:
вторник, 08 ноември 2022 9:00
Край:
Място:
зала 2015
Подробности:

Специалисти от "Deloitte" представят на студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Финанси" най-добрите възможности на EXCEL .