Катедра "Счетоводство и анализ"

Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Бакалавър" ДО гр. Хасково

четвъртък, 13 октомври 2022 14:24 /
Начало:
събота, 25 февруари 2023 9:00
Край:
събота, 25 февруари 2023 12:00
Място:
компютърни зали на фелиала в гр. Хасково
Подробности:

 

Държавният изпит на специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Бакалавър" ДО гр. Хасково ще се проведе на 25.02.2023 г. /събота/ от 9.00 ч. в компютърните зали. Изпита ще се проведе присъствено за всички студенти, които ще се явават на държавен изпит.