Катедра "Счетоводство и анализ"

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ ОКС "БАКАЛАВЪР" НА СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

вторник, 04 октомври 2022 14:04 /
Начало:
сряда, 09 ноември 2022 14:00
Край:
сряда, 09 ноември 2022 15:30
Място:
зала Тържествена на УНСС
Подробности:

На 09 ноември 2022 г. от 14.00 ч. в зала „Тържествена“ ще се състои тържествено връчване на дипломите на завършилите специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ ОКС „бакалавър“, редовно обучение   през 2022 г. 


ВАЖНО! Дипломантите от специалност „Финанси и Счетоводство с преподаване на английски език“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение  е необходимо да положат подпис върху дипломата си в отдел „Студенти“, гише 14 до 14 октомври 2022 г. 

Трябва да вземат служебна бележка от библиотеката и да положат подпис в дипломната книга на 27, 28 и  31 октомври  както и на 09 ноември 2022 г. от 8.00 ч. до 13.00 ч.