Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 25.03.2023 г. от 9.30 ч.

четвъртък, 30 юни 2022 14:56 /
Начало:
събота, 25 март 2023 9:30
Край:
събота, 25 март 2023 12:30
Място:
онлайн
Подробности:

Защитата на магистъските тези на студентите от ОКС "Магистър" , специалност "Счетоводство и контрол" - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 25.03.2023 г.  от 9.30 ч.