Катедра "Счетоводство и анализ"

Държавен изпит за специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" редовна форма на обучение през м. септември 2022 г.

понеделник, 13 юни 2022 13:31 /
Начало:
вторник, 20 септември 2022 9:00
Край:
вторник, 20 септември 2022 13:00
Място:
допълнително ще бъде уточнена
Подробности:

Уважаеми студенти,

 

Държавният изпит за специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" редовна форма на обучение, ще се проведе на 20 септември 2022 г. от 09.00 ч.

Всички студенти , които ще се явяват на държавен изпит трябва да бъдат в 8.30 ч. пред зала П045.

 Сроковете за подаване на заявления и проверка на студентско положение от 12.09.2022 г. до 16.09.2022 г..