Катедра "Счетоводство и анализ"

Държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Бакалавър" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково през м. септември

понеделник, 13 юни 2022 13:15 /
Начало:
неделя, 18 септември 2022 9:00
Край:
неделя, 18 септември 2022 13:00
Място:
Тестови център гр. Хасково
Подробности:

Уважаеми студенти,

На 18.09.2022 г., ще се проведе държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Бакалавър" дистанционна  форма на обучение - РЦДО гр. Хасково

Изпитът ще се проведе от 09.00 ч. в Тестови център на гр. Хасково

Всички студенти, които ще се явяват на държавен изпит трябва да бъдат пред Тестовия център в 8.30 ч.