Катедра "Счетоводство и анализ"

Държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Бакалавър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, през м. септември 2022 г.

понеделник, 13 юни 2022 13:12 /
Начало:
вторник, 20 септември 2022 13:00
Край:
вторник, 20 септември 2022 17:00
Място:
Тестови център на УНСС
Подробности:

Уважаеми студенти,

На 20.09.2022 г., ще се проведе държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Бакалавър" дистанционна  форма на обучение - ЦДО гр. София

Изпитът ще се проведе от 13.00 ч. в Тестови център на УНСС.

Всички студенти, които ще се явяват на държавен изпит трябва да бъдат пред Тестовия център в 12.30 ч.