Катедра "Счетоводство и анализ"

Държавен изпит за специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовна форма на обучение през м. септември 2022 г.

понеделник, 13 юни 2022 13:05 /
Начало:
вторник, 20 септември 2022 9:00
Край:
вторник, 20 септември 2022 13:00
Място:
Тестови център на УНСС
Подробности:

Уважаеми студенти,

На 20.09.2022 г., ще се проведе държавен изпит за специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" редовна форма на обучение.

Изпитът ще се проведе от 09.00 ч. в Тестови център на УНСС.

Всички студенти, които ще се явяват на държавен изпит трябва да бъдат пред Тестовия център в 8.30 ч.

Подаване на  заявления и  проверка на студентското положение в отдел "Студенти" - бакалавърска степен е от 12.09.2022 г. до 16.09.2022 г. на  гише 14.