Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, спец. "Счетоводство и контрол" ЦДО гр. София, ще се проведе само на 24.06.2022 г.

четвъртък, 24 март 2022 11:40 /
Начало:
петък, 24 юни 2022 9:30
Край:
петък, 24 юни 2022 13:30
Място:
зала 1039-А
Подробности:

Защитата на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено само на 24 юни 2022 г. от 9.30 ч. в зала 1039-А.