Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита магистърски тези , специалност "Счетоводство" и всички специализации към нея - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, ще се проведе на 20.03.2023 г.

четвъртък, 24 март 2022 11:13 /
Начало:
понеделник, 20 март 2023 9:30
Край:
понеделник, 20 март 2023 13:30
Място:
зала 1039-А
Подробности:

Защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" и всички специализации към нея, ще се проведе на 20.03.2023 г. от 9.30 ч. в зала 1039-А.

ЗА ЦЕЛТА - ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ЗАЩИТА ПРЕЗ М. МАРТ 2023 Г., ТРЯБВА ДА ИЗПРАТЯТ НАЙ-КЪСНО ДО 04.03.2023 Г. ВКЛ. СВОИТЕ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ОДОБРЕНИЕ.

ГОТОВИТE И ОДОБРЕНИ ОТ НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ МОЖЕ ДА ПРЕДАДЕТЕ В КАБИНЕТ 1040, КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" на 6, 7 и 8 март 2023 г.

ВАЖНО!

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА

Студентите представят в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040:

1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от сайта на катедра "Счетоводство и анализ" ОКС "Магистър" - защита на магистърски тези или да получите в кабинет 1040.

ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента .

2. Магистърска теза – един екземпляр на хартия.
ВНИМАНИЕ: Заглавната страница на магистърската теза следва да бъде подписана от студента.

2а. Магистърска теза – един екземпляр на електронен носител (CD/DVD). 
ВНИМАНИЕ: Върху диска следва да бъдат подходящо отбелязани: трите имена на студента; факултетният номер; темата на магистърската теза и имената на научния ръководител.

3. Декларация за авторство. Декларацията може да бъде изтеглена от сайта на катедра "Счетоводство и анализ" - ОКС "Магистър" - защита на магистърски тези или да получите в кабинет 1040.

СЛЕД ПРЕДАВАНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА В КАБИНЕТ 1040

Задължително  в срок до 08.03.2023 г. всеки студент, проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) и

ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Печат или бележка от библиотеката на УНСС, удостоверяващи, че студентът не дължи книги.

4. Копие от диплома за средно образование;

5. Копие от диплома за висше образование;

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

Рецензиите на магистърските тези може да получите в кабинет 1040 на  15.03.2023 г. от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.