Катедра "Счетоводство и анализ"

Удължен е срокът за подаване на документи за учредените от ИДЕС две стипендии до края на м. март 2022 г.

сряда, 16 март 2022 15:57 /
Начало:
сряда, 16 март 2022
Край:
четвъртък, 31 март 2022
Място:
ИДЕС
Подробности:

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че срокът за подаване на документи за учредените от Института на дипломираните експерт-счетоводители две стипендии на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков в размер на 1000 лв. всяка, е удължен до края на м. март 2022 г.

Стипендиите се учредяват за отлични студенти от степен "Магистър" в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високиакадемични успехи и постижения.

Необходимите документи за кандидатстване са:

-заявление (свободен текст) за кандидатстване в конкурса за стипендия;

- кратка автобиография на български език;

- мотивационно писмо;

- уверение, издадено от съответното висше училище за удостоверяване на успеха от обучението и редовната форма на обучение;

Ако кандидатите притежават копия от документи за удостоверяване на академични постижения, участия в научни форуми или в студентски и неправителствени организации, могат да ги приложат към заявлението.

Допълнителната информация може да намерите в приложеното писмо от ИДЕС.

Срокът за подаване на документите е 31.03.2022 г. на адрес: ИДЕС, гр. София, ул. "Искър" № 22, или на имейл: [email protected].

Прикачени файлове:

application/pdf SKMBT_22322031615571 (1).pdf - 343 KB