Катедра "Счетоводство и анализ"

Във връзка със Стажантската програма на Националното сдружение на общините в Република България за 2022 г.- община Челопеч осигурява едно стажантско място за студент 3 или 4 курс бакалавър или магистър, за 1 месец /февруари/ 2022 г.

четвъртък, 16 декември 2021 9:04 /
Начало:
сряда, 16 февруари 2022
Край:
сряда, 16 февруари 2022
Място:
Община Челопеч
Подробности:

Във връзка със Стажантска програма на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за 2022 година, ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ  осигурява едно стажантско място за студент - 3 или 4 курс, ОКС "Бакалавър" или "Магистър", специалност „Счетоводство и контрол“. Стажът е за един месец -  през м.февруари 2022 г.

Стажовете, включени в програмата на НСОРБ са неплатени, както и не се покриват транспортни и други разходи по пребиваване.