Катедра "Счетоводство и анализ"

22.02.2022 г. – срок за изпращане на доклади за публикуване в Сборник научни доклади от Международна конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ – 2021 година.

вторник, 14 декември 2021 15:41 /
Начало:
вторник, 14 декември 2021 15:45
Край:
вторник, 22 февруари 2022
Място:
Подробности:

Конференцията се проведе на 22.11.2021 г. и е посветена на 100-та годишнината от рождението на проф. Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев. 

 

Докладите се подават в следната последователност: 

  1. Сайта на катедра Счетоводство и анализ. 

2.     Линк към подсайт: Катедра "Счетоводство и анализ"

3.     Секция Наука - в ляво на страницата. 

4.     Конференции и семинари. 

5.     Международна конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ – 2021 година. 

6.     Изисквания към докладите – за попълване на Декларация за авторство. 

7.     Подаване на доклади. 

 

Сборникът с научни доклади от конференцията ще бъде индексиран в CEEOL.