Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 26 март 2022 г. от 10.00 ч.

сряда, 27 октомври 2021 11:02 /
Начало:
събота, 26 март 2022 10:00
Край:
събота, 26 март 2022 14:00
Място:
онлайн
Подробности:

Защита на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 26 март 2022 г. от 10.00 ч.

 

/Подробна информация може да намерите в сайта на УНСС - Информационен портал за дистанционно обучение/ -  Магистри – Хасково/