Катедра "Счетоводство и анализ"

Защитата на магистърските тези - ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе само на 23 март 2022 г. от 10.00 ч.

сряда, 27 октомври 2021 10:52 /
Начало:
сряда, 23 март 2022 10:00
Край:
сряда, 23 март 2022 13:00
Място:
Подробности:

Защитата на магистърските тези на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе на 23 март 2022 г. от 10.00 ч.

 

/Подробна информация може да намерите в сайта на УНСС - Информационен портал за дистанционно обучение/ -  Магистри – София/