Катедра "Счетоводство и анализ"

Защитата на магистърските тези за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, ще се проведе само на 21 март 2022 г. от 10.00 ч.

сряда, 27 октомври 2021 10:31 /
Начало:
понеделник, 21 март 2022 10:00
Край:
понеделник, 21 март 2022 14:00
Място:
1039-A
Подробности:

На 21 март 2022 г. от 10.00 ч., ще се проведе защита на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство" и всички специализации в ОКС "Магистър" редовна форма на обучение.

За тази цел до 08.03.2022 г. вкл., магистърските тези трябва да бъдат изпратени по имейлите до научните ръководители за одобрение.

Краен срок за предаване на одобрените магистърски тези в кабинет 1040 - до 09.03-2022 г. вкл.

Важно!

Изискванията за представяне на магистърските тези в готов вид са следните:

1. Магистърските тези трябва да бъдат предадени в кабинет 1040 най-късно до 09.03.2022 г. на хартиен и електронен носител заедно с молба за явяване на защита и декларация за авторство. Молбата и декларацията може да изтеглите от  сайта на катедра "Счетоводство и анализ" , в ляво кликвате на ОКС "Магистър"  и след това  Защита на магистърски тези и ще ги намерите. Може също така да ги получите и в кабинет 1040

2. Електронния носител (диск) трябва да бъде надписан с трите имена на дипломанта, факултетния номер, темата и научния ръководител.

Рецензиите на магистърските тези може да получите в кабинет 1040 на 17.03.2022 г.от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 .

СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА  В КАБИНЕТ 1040

Задължително  до 09.03.2022 г. всеки студент, проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). и

ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза .

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!