Катедра "Счетоводство и анализ"

На 13.04 и 20.04. 2021 от 17:45 ще се проведат Майсторски класове на Deloitte България

четвъртък, 08 април 2021 9:28 /
Начало:
вторник, 13 април 2021 17:45
Край:
вторник, 20 април 2021
Място:
онлайн
Подробности:

На 13.04 и 20.04. 2021  от 17:45  ще се проведат Майсторски класове на Deloitte България

Линк за включване в майсторските класове: Join conversation (microsoft.com)

 

На 13.04. темата на лекцията е  МСФО 15 “Приходи от договори с клиенти“, а на 20.04. - МСФО 9 “Финансови инструменти“

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц.  д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.