Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: понеделник, 14 декември 2020 12:03

Информация

Катедра "Счетоводство и анализ" е наследник и продължител на постиженията на плеяда известни учени в областта на счетоводството от създаването й през 1920 г. до настоящия момент. В различните исторически периоди в катедреният колектив са творили и преподавали учени, известни не само у нас, но и в чужбина. От 1995 г. с решение на Академичният съвет катедрата е включена в състава на Финансово-счетоводния факултет при УНСС. През 2020 г. катедра "Счетоводство и анализ" чества своята 100-годишнина с Юбилейна международна научна конференция на тема "Приносите на счетоводството в икономическата наука".
 

Академичният състав на катедра "Счетоводсво и анализ" и гости 
(20.02.2020 г., София)