Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: петък, 30 юли 2021 10:11

Проекти

На Вниманието на преподавателите и докторантите към катедра "Счетоводство и анализ" с Решение на АС № 4 / 07.07.2021 г. са приети: Политика за почтеност в академичното творчество и Правила за електронна проверка на оригиналността на академичното творчество.

Прикачени файлове:

application/pdf Политика на УНСС за почтеност в академичното творчество.pdf - 180 KB

application/pdf Правила на УНСС за електронна проверка на оригиналността на академично творчество.pdf - 139 KB