Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: понеделник, 01 април 2024 9:23

Държавен изпит

 

КОНСПЕКТ (ВЪПРОСНИК) за държавен изпит на спец. "Счетоводство"

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ въпроси за държавен изпит на спец. "Счетоводство"

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на държавен изпит за спец. "Счетоводство"

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

КОНСПЕКТ (ВЪПРОСНИК) за държавен изпит на спец. "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 

 

ПРЕДИ ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Всеки студент задължително проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14 своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.).

Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14:

1. Заявление по образец за допускане до държавен изпит.
ВНИМАНИЕ: Заявлението се попълва на място в канцеларията и ЛИЧНО от дипломанта.

2. Снимки на дипломанта за официален документ (размер 45/35 мм) - 2 бр.
ВНИМАНИЕ: Снимки по боди и потник са неприемливи, тъй като противоречат на дрескода на УНСС.

 

Заявления за допускане до държавен изпит през м. юни 2024  г. се приемат на гише № 14 в следните срокове:

  • за спец. "Счетоводство" -  от 17.06 .2024 г. до 21.06. 2024 г.  /включително/
  • за спец. "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" -  от 17.06.2024 г до 21.06.2024 г. включително на гише № 13
  • ДАТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦ. „СЧЕТОВОДСТВО“
Сесия Период Дата / Час / Място
Редовна юни/
юли

 

27.06.2024 г. от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС

 

Редовна
поправителна     
септември/
октомври       

   

  


поправителна

сесия

февруари/
март

 

 


 

ВНИМАНИЕ: Всички студенти трябва да са пред "Тестовия център" на УНСС в 8.30 ч.

 

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦ. „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Сесия Период Дата / Час / Място
Редовна юни/
юли

 

28.06.2024 г. от 9.00 ч. в зала П034       

   

Редовна 
поправителна     
септември/
октомври       

   

 

 
поправителна

сесия

февруари/
март

 

 

 

 

 

 


ВНИМАНИЕ: Всички студенти трябва да бъдат в 8.30 ч. пред зала П034

Прикачени файлове:

application/msword Правила за провеждане на държавен изпит..doc - 22 KB

application/pdf Новият Конспект ДИ Финанси и сч-во с препод. на англ. език (1).pdf - 238 KB