Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: сряда, 18 ноември 2020 19:13

Международни акредитации

Катедра „Счетоводство и анализ“ води и участва в редица специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) и The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). В тази секция можете да откриете най-актуалната информация относно признаването на изпити от страна на тези професионални организации. (Посочването е по азбучен ред.)

 

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

The Association of Chartered Certified Accountants е създадена през 1904 г. и понастоящем има повече от 219 000 квалифицирани членове в 178 страни по света. Пълната квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ (ACCA qualification) се състои от 13 изпита в три нива, модул „Етика и професионални умения“ и три години релевантен практически опит.

Акредитацията от страна на ACCA дава възможност на нашите студенти да бъдат признати общо до 8 изпита от ACCA qualification.

Източник: https://www.accaglobal.com

 

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

The Chartered Institute of Management Accountants  е основан през 1919 и понастоящем e най-голямата в света професионална организация на управленските счетоводители с над 228 000 членове и студенти в общо 179 страни. Най-престижната квалификация на CIMA, разработена съвместно с the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), се нарича Chartered Global Management Accountant (CGMA). Тя се състои от общо 16 изпита в четири нива и три години релевантен практически опит.

Акредитацията от страна на CIMA дава възможност на нашите студенти да бъдат признати 8 изпита от CGMA qualification.

Източник: https://www.cimaglobal.com

 

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales е основан през 1880 г. и понастоящем насърчава, развива и подкрепя над 153 000 членове в общо 148 страни. Пълната квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ (ICAEW ACA qualification) се състои от 15 изпита в три нива и практически опит от 460 дни (3-5 години). Сертификатът по финанси, счетоводство и бизнес (ICAEW CFAB) е частична, но самостоятелна квалификация на ICAEW, която се състои от шестте изпита от първо сертификационно ниво.

Акредитацията от страна на ICAEW дава възможност на нашите студенти да бъдат признати общо до 8 изпита от ICAEW ACA qualification и до 5 изпита от ICAEW CFAB.

Източник: https://www.icaew.com/

 

За повече информация относно признатите изпити в отделните специалности посетете: