Катедра "Счетоводство и анализ"

 

Катедра "Счетоводство и анализ" предлага обучение в следните специалности в ОКС "магистър" през учебната 2021/2022:

1. Специалност "Счетоводство" (2 сем. и 3 сем. - редовно обучение)

2. Специалност "Счетоводство"
със специализация "Финансова отчетност"
 (2 сем. - редовно обучение)

3. Специалност "Счетоводство"
със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"
 (2 сем. - редовно обучение)

4. Специалност "Счетоводство"
със специализация "Счетоводство и бизнес анализ"
 (2 сем. - редовно обучение)

5. Специалност "Accounting, Financial Control, and Finance (taught in English)" (2 semesters - full-time) - 
accredited by ACCA (8 exemptions) and by ICAEW (5 exemptions)

6. Специалност "Счетоводство и контрол" (2, 3 и 4 сем. - дистанционно обучение)

 

Правилник за прием на студенти в ОКС "магистър" в УНСС през учебната 2021/2022 г.