Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Обновено: петък, 24 юни 2016 15:13

Тематични направления

• Политики за развитие на транспорта 
• Екологичен транспорт и развитие на “зелени“ технологии 
• Устойчиво развитие на транспорта 
• Интелигентни транспортни системи 
• Транспортна и енергийна инфраструктура 
• Сигурен и безопасен транспорт 
• Възобновяеми източници на енергия и транспорт 
• Градска мобилност и обществен транспорт