Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Обновено: сряда, 09 декември 2015 18:15

Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС "Магистър"

Магистърската програма по „Интелигентни транспортни системи“ е разработена, за да отговори на търсенето на професионалисти в модерните високо-технологични транспортни и инженерингови предприятия. Обучението за получаване на ОКС “Магистър” по специалността е с продължителност два семестъра. За тази магистърска програма могат да кандидатстват всички завършили ОКС “Бакалавър” от различни научни направления.

Обучението в ОКС „Магистър“ по специалността „Интелигентни транспортни системи“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания и умения за работа с интелигентни транспортни системи, за планиране и анализ на превозите при използването на ИТС.

УНСС предлага на студентите възможност да се обучават в областта на интелигентните транспортни системи и да задълбочат своите знания и умения в една индердисциплинарна и модерна магистърска програма с икономическа насоченост.

Прикачени файлове:

application/pdf ITS-UNWE-Brochure.pdf - 229 KB