Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия

Разглеждате снимки от Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия

Вижте пълен текст на Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия

Преподавателите изнесоха лекции, свързани с проблемите на европейската транспортна политика, устойчивото развитие на транспорта в Европа и съвременните предизвикателства пред транспорта и логистиката.

Преподавателите изнесоха лекции, свързани с проблемите на европейската транспортна политика, устойчивото развитие на транспорта в Европа и съвременните предизвикателства пред транспорта и логистиката.

Страница:

Галерия снимки от Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар  ...