Катедра "Икономика на туризма"

 

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 25-26. СЕПТЕМВРИ. 2020

„Туризмът – отвъд очакванията“, посветена на 100 години от основаването на УНСС и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“

Организационна информация

Уважаеми колеги и участници в Международната Юбилейна Научна Конференция „Туризмът - отвъд очакванията“, посветена на 100 год. УНСС и 30 год. Катедра „Икономика на туризма“

С настоящата информация искамe да Ви запознаeм с програмата и начина за участие на всеки един от Вас.

Относно програмата в прикачения файл по-долу Ви представяме информация за всички секции, направления и участници в тях. Подадена е информация и за часовото разпределение на предвидените основни дейности.

Искамe да Ви обърнем внимание, че в програмата всички участници в отделните секции са поставени по реда, по който ще изнасят своите презентации.

Участието и презентирането на докладите ОНЛАЙН се извършва посредством програмата СКАЙП и ПРИСЪСТВЕНО в съответните зали.

Представяме Ви съответните линкове за участие:

  1. Тържествено откриване на конференцията - https://join.skype.com/ifp0Ag8Quk3t
  2. Голяма конферентна зала - https://join.skype.com/afUE1E8KYEdB
  3. Малка конферентна зала - https://join.skype.com/b9P9jYoFwZsO
  4. Зала научни съвети - https://join.skype.com/pebaPgSm5X9K
  5. Закриване на конференцията - https://join.skype.com/ifp0Ag8Quk3t

Моля обърнете внимание на следната организация. В началото на конференцията всички участници ще използват линк номер 1 (Тържествено откриване на конференцията). След приключване на откриването всеки един от участниците ще трябва да използва линка, който съответства на неговата зала за презентиране, която е посочена в програмата (прикачения файл) със съответния начален час.

След края на презентациите в отделните секции, всички участници ще влязат в линк 5 (Закриване на конференцията), за да се закрие конференцията.

ОФИЦИАЛНАТА ВЕЧЕРЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ В THE CORNER BAR&DINNER - 

https://www.google.com/maps/place/%D0%94%D1%8A+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8A%D1%80/@42.6646483,23.3172197,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6245f8071fdec612!8m2!3d42.6646483!4d23.3172197 

тел. номер при възникнали проблеми: 0887299245 - гл. ас. д-р Светослав Калейчев