Катедра "Статистика и иконометрия"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Наш преподавател взе участие в семинар-обучение на учители във връзка с ЕОС 2021

Наш преподавател взе участие в семинар-обучение на учители във връзка с ЕОС 2021

9.10.2020 г. 15:22:19 ч.

Разписание за учебни занятия по магистърска програма "Анализ на данни със специализиран софтуер"

Разписание за учебни занятия по магистърска програма "Анализ на данни със специализиран софтуер"

6.10.2020 г. 00:00:00 ч.

Академично слово на доц. д-р Атанас Атанасов

Академично слово на доц. д-р Атанас Атанасов

2.10.2020 г. 12:50:35 ч.

Консултации на преподавателите от катедрата за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

Консултации на преподавателите от катедрата за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

30.9.2020 г. 12:44:33 ч.

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

25.9.2020 г. 11:42:03 ч.

Наш преподавател участва като член на жури в НИГГГ на БАН

Наш преподавател участва като член на жури в НИГГГ на БАН

8.9.2020 г. 18:21:58 ч.

Нова магистратура: "Анализ на данни със специализиран софтуер"

Нова магистратура: "Анализ на данни със специализиран софтуер"

25.8.2020 г. 13:06:26 ч.

ВАЖНО!!! Съобщение за Държавния изпит

ВАЖНО!!! Съобщение за Държавния изпит

7.7.2020 г. 11:59:36 ч.

ВАЖНО!!! Инструкции за провеждане на онлайн държавен изпит

ВАЖНО!!! Инструкции за провеждане на онлайн държавен изпит

26.6.2020 г. 13:58:04 ч.

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

8.6.2020 г. 09:39:13 ч.