Катедра "Статистика и иконометрия"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти

Конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти

13.9.2019 г. 15:32:38 ч.

Доц. Бошнаков и доц. Найденов обучиха млади статистици от шест страни

Доц. Бошнаков и доц. Найденов обучиха млади статистици от шест страни

13.9.2019 г. 09:08:50 ч.

Обядвай с шефа...

Обядвай с шефа...

19.8.2019 г. 17:07:59 ч.

Доц. Тошева участва като лектор в двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE”

Доц. Тошева участва като лектор в двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE”

8.8.2019 г. 13:01:22 ч.

Представител на катедрата участва в тестването на новия европейски Хъб за свързани отворени статистически данни

Представител на катедрата участва в тестването на новия европейски Хъб за свързани отворени статистически данни

30.7.2019 г. 09:16:16 ч.

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

15.7.2019 г. 13:26:20 ч.

Преподаватели от катедрата участваха в научно жури в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов

Преподаватели от катедрата участваха в научно жури в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов

4.7.2019 г. 07:40:03 ч.

Националният статистически институт отбеляза 139 години от създаването си

Националният статистически институт отбеляза 139 години от създаването си

26.6.2019 г. 11:51:55 ч.

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

18.6.2019 г. 13:42:17 ч.

Спомени от конференцията

Спомени от конференцията

11.6.2019 г. 20:53:32 ч.