Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Антоанета Греченлиева

E-mail: tonigr@mail.bg
Телефон: (02) 8195 323
Кабинет: 2062