Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 01 април 2019 16:01

Контакти

Административен секретар:

Антоанета Дойнова Греченлиева

Кабинет : 2062

Телефон: (02) 8195 323


Администратор на катедрения сайт:

доц. д-р Александър Найденов

E-mail: anaydenov@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 423


Facebook страница на катедрата:

https://www.facebook.com/Катедра-Статистика-и-иконометрия-УНСС-198180447663744/