Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 06 юли 2018 16:51

Преподаватели към катедрата през годините

През годините, към катедра "Статистика и иконометрия" работиха преподавателите:
(за повече информация кликнете върху името на съответния преподавател)

Източник на информация: "Алманах", Университетско издателство "Стопанство", УНСС, 2010 г.