Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: вторник, 12 февруари 2019 9:44

Ръководители на катедрата през годините

Катедра "Статистика и иконометрия" е ръководена през предходни периоди от: